JĘZYK POLSKI KLASA VI
JAK NAPISAĆ OPOWIADANIE TWÓRCZE NA PODSTAWIE MITU LUB PRZYPOWIEŚCI?

CZYM JEST OPOWIADANIE TWÓRCZE NA PODSTAWIE MITU LUB PRZYPOWIEŚCI?

Jest to forma wypowiedzi, w której przedstawia się przygody bohaterów znanych z mitologii lub z Biblii np. przeniesione w czasy współczesne.

SZERZEJ

Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści to proces, w którym autor wykorzystuje istniejący mit lub przypowieść jako inspirację do stworzenia własnej opowieści. Twórca może zmodyfikować elementy oryginalnego mitu lub przypowieści, rozwijać postaci, wątki lub motywy, dodać nowe szczegóły lub zmienić zakończenie.

 

Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści może mieć różne cele. Może to być sposób na aktualizację treści mitu lub przypowieści, aby była bardziej zrozumiała lub bardziej dostosowana do współczesnego odbiorcy. Twórca może również wprowadzić swoje własne interpretacje, wartości lub problemy, aby wprowadzić nowe znaczenia do historii.

 

Podobnie, jak w przypadku opowiadania twórczego na podstawie baśni lub legendy, ważne jest, aby zachować pewne elementy znanej mitologii lub przypowieści, aby zachować rozpoznawalność i charakter oryginału. Jednak twórca ma swobodę w interpretowaniu i rozwijaniu opowieści wg swojej wizji.

 

Ważnym aspektem opowiadania twórczego na podstawie mitu lub przypowieści jest również wykorzystanie tzw. „mitu bohatera”, który często występuje w mitologii i przypowieściach. Często opowieść dotyczy losów bohatera, który przechodzi przez próby, zdobywa mądrość lub pokonuje wyzwania. Możesz zastosować ten motyw w swoim opowiadaniu, ale zaprezentować go w nowatorski sposób.

 

Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści pozwala na eksplorację kultury, symboliki i uniwersalnych tematów, które są obecne w oryginalnych opowieściach. Jest to okazja do wprowadzenia własnych pomysłów, perspektyw i wartości do mitów i przypowieści, a jednocześnie zachować ich złożoność i głębię.

SŁOWA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZYDATNE W TAKIM OPOWIADANIU TWÓRCZYM

SŁOWA ROZPOCZYNAJĄCE OPOWIADANIE

– Gdy nastał wieczór…

– Zegar wskazywał południe…

– Działo się to…

– Owego dnia…

SŁOWA WSKAZUJĄCE NA KOLEJNOŚĆ WYDARZEŃ

– przedtem, potem, właśnie, następnie, zaraz po tym, wkrótce, niedługo

SŁOWA PODKREŚLAJĄCE ZWROTY AKCJI

– nagle, nieoczekiwanie, wtem, znienacka, raptem

SŁOWA SYGNALIZUJĄCE ZWIĄZKI PRZYCZYNOWO-SKUTKOWE

– ponieważ, dlatego też, więc, na skutek, z powodu

SŁOWA WPROWADZAJĄCY DIALOG

– zabrał głos

– odpowiedział

– stwierdził

– zapytał

– powtórzył

– dodał

SŁOWA PRZYDATNE W ZAKOŃCZENIU

– I tak w nagrodę za dobre czyny…

– Dzięki temu zdarzeniu…

– Od tamtej pory…

JAK NAPISAĆ TAKIE OPOWIADANIE?

  1. Należy przypomnieć sobie utwór, na podstawie którego będzie opowiadanie
  2. Można przenieść historię w czasy współczesne, albo napisać kontynuację losów bohaterów, czy też opisać inną wersję wydarzeń
  3. Przypomnieć cechy dzieła, do którego będzie nawiązywać opowiadanie
  4. Należy pamiętać, że mity przedstawiają ludzi, bogów czy herosów, którzy biorą udział w pełnych zwrotów akcji przygodach
  5. Przypowieści zawierają głębszy sens, z którego wynika przesłanie – nauka, jak należy postępować w życiu
  6. Należy wprowadzić elementy opisu (postaci, przedmiotu, krajobrazu, przeżyć wewnętrznych) i charakterystyki, dialogi, monologi czy zwroty akcji, określić czas i miejsce akcji