JĘZYK ANGIELSKI KLASA VII PAST PERFECT SIMPLE

PAST PERFECT SIMPLE – KIEDY STOSUJEMY TEN CZAS?

Czas ten używamy, mówiąc o: czynności, która wydarzyła się przed inną przeszłą czynnością lub przeszłym wydarzeniem

PRZYKŁADY:

I had packed my suitcases before the taxi arrived. (Spakowałem walizki, zanim przyjechała taksówka.)

John had broken down after his girlfriend had left him. (John załamał się po tym, jak opuściła go dziewczyna)

JAK TWORZYMY CZAS PAST PERFECT SIMPLE?

ZDANIA OZNAJMUJĄCE

I/You/He/She/It/We/They had seen the film, so (she) didn’t ant to go.

ZDANIA PRZECZĄCE

I/You/He/She/It/We/They hadn’t seen the film, so (she) wanted to go.

ZDANIA PYTAJĄCE

Had I/you/he/she/it/we/they seen the film, before (she) went.

KRÓTKIE ODPOWIEDZI

Yes, I/you/he/she/it/we/they had./ No, I/you/he/she/it/we/they hadn’t.

WYRAŻENIA STOSOWANE W CZASIE PAST PERFECT SIMPLE

Before (zanim), when (kiedy), after (po), as soon as (jak tylko), till (do), until (dopóki), by (przez), by the time (do czasu), for (do), since (od)