JĘZYK ANGIELSKI KLASA V RZECZOWNIKI POLICZALNE, RZECZOWNIKI NIEPOLICZALNE

RZECZOWNIKI POLICZALNE – COUNTABLE NOUNS

Rzeczowniki policzalne czyli takie, które możemy policzyć na sztuki np.:

One egg, two potatos, an apple

Przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej używamy aanonethemy

PYTANIE Z UŻYCIEM RZECZOWNIKA POLICZALNEGO

HOW MANY + RZECZOWNIK POLICZALNY

How many eggs have you got?

RZECZOWNIKI NIEPOLICZALNE – UNCOUNTABLE NOUNS

Rzeczowniki niepoliczalne to takie, których nie policzymy na sztuki.

Napoje: milk, water, juice

Produkty sypkie: sugar, salt, rice, sand

Produkty w masie: meat, pasta, spaghetti, bread

Rzeczowniki abstrakcyjne: friendship, music

Rzeczowniki niepoliczalne występują w liczbie mnogiej.

Przed rzeczownikami niepoliczalnymi możemy używać słówek:

some (kilka, kilku, trochę) w twierdzeniach,

any (jakieś, jakiekolwiek, żadne) w pytaniach i przeczeniach lub

a lot of (dużo).

PYTANIE Z UŻYCIEM RZECZOWNIKA NIEPOLICZALNEGO

HOW MUCH + RZECZOWNIK NIEPOLICZALNY

How much money have you got?