JĘZYK POLSKI KLASA VI JAK AKCENTOWAĆ WYRAZY? JAK INTONOWAĆ ZDANIA?

JAK AKCENTOWAĆ WYRAZY?

W WIĘKSZOŚCI WYRAZÓW AKCENTUJEMY NA PRZEDOSTATNIĄ SYLABĘ (druga od końca).

NA TRZECIĄ SYLABĘ OD KOŃCA AKCENT PADA W:

– czasownikach w 1. i 2. os l mn. czasu przeszłego;

– czasownikach w 1., 2. i 3 os. l p.  oraz w 3. os. l mn. zawierających cząstkę bym, byś lub by;

– rzeczownikach pochodzenia obcego, które są zakończone na -ika, -yka;

– liczebnikach zakończonych na –sta, -set.

NA CZWARTĄ SYLABĘ OD KOŃCA AKCENT PADA W:

– formach czasowników w 1. i 2. os. lm. zawierających cząstkę byśmy lub byście.

CZYM JEST INTONACJA?

To inaczej zmiana wysokości tonu w wypowiedzeniu. Dzięki intonacji wiemy, czy wypowiedzenie jest oznajmujące, pytające czy rozkazujące.