JĘZYK ANGIELSKI KLASA VII KONSTRUKCJA USED TO/WOULD

USED TO + VERB (CZASOWNIK)

PRZYKŁAD:

I used to run everyday. (Kiedyś biegałem codziennie.)

KIEDY STOSUJEMY KONSTRUKCJĘ Z USED TO?

Konstrukcję tę stosujemy do opisania czynności wykonywanej regularnie w przeszłości (teraz już nie). Używamy jej też do pisania stanów z przeszłości.

WOULD + VERB (CZASOWNIK)

PRZYKŁAD:

I would get up at 10.00 before I had my daughter. (Wstawałam o 10.00 zanim urodziłam córkę.)

KIEDY STOSUJEMY KONSTRUKCJĘ WOULD + VERB?

Konstrukcji would + verb można stosować zamiennie z konstrukcją used to + verb, ale tylko  w odniesieniu do czynności.