JĘZYK POLSKI KLASA VI JAK NAPISAĆ LIST OFICJALNY?

CZYM JEST LIST OFICJALNY?

List oficjalny, zwany również listem formalnym, to forma pisemnej komunikacji, którą używamy w sytuacjach, gdy chcemy skontaktować się z inną osobą lub instytucją w sposób profesjonalny, uprzejmy i odpowiedzialny. Ten rodzaj listu jest stosowany w różnych sytuacjach, takich jak:

– składanie wniosków,

– składanie formalnych skarg,

– wysyłanie podań o pracę

– nawiązywanie kontaktu z instytucją.

 

List oficjalny posiada ściśle określoną strukturę i format. Poniżej przedstawiam podstawowe elementy, które powinny być zawarte w liście oficjalnym:

Nagłówek: W górnym lewym rogu listu należy umieścić własne dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail. Poniżej, po prawej stronie, znajdują się dane kontaktowe adresata.

Adresat: Podaj dokładne dane adresata listu, na przykład imię i nazwisko, tytuł, nazwę firmy lub instytucji oraz adres.

Data: Podaj aktualną datę, w której piszesz list.

Powitanie: Rozpocznij list oficjalny odpowiednim powitaniem, np. „Szanowny Panie/Pani” lub „Szanowna Redakcjo”, jeśli piszesz do organizacji, a nie konkretnej osoby.

Treść: Napisz swój list zwięźle, jasno i uprzejmie. Używaj formalnego stylu i unikaj używania skrótów czy żargonu. Uważnie przedstaw swoje żądanie, pytania lub informacje, a także odpowiednio się uargumentuj.

Zakończenie: Zakończ list oficjalny odpowiednią formułą grzecznościową, taką jak „Z wyrazami szacunku”, „Z poważaniem” lub „Serdecznie pozdrawiam”, po którym podpisujesz się swoim imieniem i nazwiskiem.

Załączniki: Jeśli dołączasz jakiekolwiek dokumenty lub informacje do listu, określ to pod koniec, np. „Załączam kopię mojego CV” lub „Załączam zgodę rodzica”.

Kopie: Jeśli list jest kopią i jest wysyłany do innych osób, oznacz to na końcu listu używając skrótu „Kopia do:” lub „Do wiadomości:” i podaj nazwiska i adresy tych osób.

Pieczęć lub podpis: Jeśli dana sytuacja tego wymaga, możesz dołączyć pieczęć firmową lub własnoręczny podpis pod listem.

 

WAŻNE JEST…, aby zachować formalny styl i stosowną etykietę w listach oficjalnych oraz upewnić się, że treść jest zrozumiała, klarowna i adekwatna do wyrażanych myśli.

W SKRÓCIE

WSTĘP (przedstawienie sprawy, z którą kierujemy się do adresata).

ROZWINIĘCIE (podajemy argumenty, którymi uzasadniamy swój wniosek. Jeżeli list zawiera podziękowanie w tej części piszemy za co dziękujemy).

ZAKOŃCZENIE (składamy prośbę jeszcze raz o przychylne rozpatrzenie prośby oraz zamieszczamy zwrot grzecznościowy wyrażający szacunek).

SŁOWA PRZYDATNE PODCZAS PISANIA LISTU OFICJALNEGO

FORMUŁY GRZECZNOŚCIOWE UŻYWANE NA POCZĄTKU

– Szanowna pani

– Wielce Szanowni Państwo

ZWROTY POMOCNE PRZY PRZEDSTAWIENIU SPRAWY

– Zwracam się z uprzejmą prośbą…,

– Bardzo proszę o…,

– Pragnę podziękować za…,

– Jestem niezmiernie wdzięczna za…,

– Będzie mi niezwykle miło gościć…,

– Swoją prośbę motywujemy tym, że…,

– Argumentami za proponowanym rozwiązaniem…,

– Pragnę zwrócić uwagę na…,

– Zapewniam, że…

SFORMUŁOWANIA ZAMIESZCZONE W KOŃCOWEJ CZĘŚCI

– Z wyrazami szacunku

– Z poważaniem

– Łączę wyrazy szacunku

CO TO JEST SYLABA?

Sylaba to część wyrazu zawierającego samogłoskę (gdy wyraz podzielimy na części, to znaczy, że dzielimy wyraz na sylaby)

PRZYKŁAD: wyraz DOMOWY

DO-MO-WY

DO to 1 sylaba, MO to 1 sylaba, WY to jedna sylaba

Razem w słowie domowy są 3 sylaby.

PODSUMOWANIE Z ZAKRESU GŁOSKA-LITERA-SYLABA

wyraz pluszowy

Ilość głosek: 7 (P-L-U-SZ-O-W-Y)

Ilość liter: 8 (P-L-U-S-Z-O-W-Y)

Ilość sylab: 3 (PLU-SZO-WY)