JĘZYK POLSKI KLASA VII RODZAJE ZDAŃ ZŁOŻONYCH WSPÓŁRZĘDNIE I PODRZĘDNIE

ZDANIA ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE

W zdaniu złożonym współrzędnie zdania składowe są połączone bez spójnikowo lub spójnikami. Spójniki tworzą między zdaniami składowymi określoną relacją logiczną.

PODZIAŁ ZDAŃ ZŁOŻONYCH WSPÓŁRZĘDNIE

Zdania złożone współrzędnie dzielimy na:

ŁĄCZNE

– treści zdań składowych łączą się w czasie i przestrzeni

– zdania składowe mogą być połączone spójnikami: i, oraz, ani, jak również, zarazem.

PRZYKŁAD:

Przyjdę do ciebie i razem pooglądamy film.

ROZŁĄCZNE

– treści zdań składowych wykluczają się wzajemnie, zdanie złożone mówi o sytuacji wyboru

– zdania składowe mogą być połączone spójnikami: albo, lub, bądź, czy

PRZYKŁAD:

Pójdziemy do kina albo do teatru

PRZECIWSTAWNE

– treści zdań składowych przeciwstawiają się sobie pod jakimś względem

– zdania składowe mogą być połączone spójnikami: ale, lecz, jednak, natomiast, zaś

PRZYKŁAD:

Kasia zabrała szklankę ale zapomniała wziąć talerz

WYNIKOWE

– treść drugiego zdania składowego wynika z treści pierwszego

– mogą być połączone spójnikami: więc, toteż, dlatego, zatem

PRZYKŁAD:

Dużo ćwiczyłam więc odpocznę przez chwilę.

TYPY ZDANIA PODRZĘDNEGO

ZDANIE PODRZĘDNE PRZYDAWKOWE

– Pełni funkcję przydawki, która nie została wyrażona w zdaniu nadrzędnym, lub uzupełnia treść przydawki zapowiedzianej zaimkiem w zdaniu nadrzędnym.

– Odpowiada na pytania przydawki: jaki? Który? Ile? Czyj?

ZDANIE PODRZĘDNE DOPEŁNIENIOWE

– Pełni funkcję dopełnienia, które nie zostało wyrażone w zdaniu nadrzędnym, lub uzupełnia treść dopełnienia zapowiedzianego zaimkiem w zdaniu nadrzędnym.

– Odpowiada na pytania dopełnienia (to znaczy na pytania przypadków zależnych) np. O co? Dla kogo?

ZDANIE PODRZĘDNE OKOLICZNIKOWE

– Pełni funkcję okoli licznika, który nie został wyrażony w zdaniu nadrzędnym, lub uzupełnia treść okolicznika zapowiedzianego zaimkiem w zdaniu nadrzędnym.

– Zdanie podrzędne okolicznikowe odpowiada na pytania okolicznika np. Gdzie? Kiedy? Z jakiego powodu?

ZDANIE PODRZĘDNE PODMIOTOWE

– Pełni funkcję podmiotu niewyrażonego w zdaniu nadrzędnym, lub uzupełnia treść podmiotu ogólnie zapowiedzianego tam zaimkiem.

– Zdanie podrzędne podmiotowe odpowiada na pytania podmiotu: kto? Co?

ZDANIE PODRZĘDNE ORZECZNIKOWE

– Uzupełnia treść orzecznika ogólnie zapowiedzianego zaimkiem w zdaniu nadrzędnym

– Odpowiada na pytania orzecznika: kim? Czym? Jaki jest? Kim się stał? Kim został?