JĘZYK POLSKI KLASA VI PISOWNIA WYRAZÓW WIELKĄ I MAŁĄ LITERĄ

KIEDY PISZEMY WIELKĄ LITERĄ?

WIELKĄ LITERĄ PISZEMY:

– imiona i nazwiska, przydomki, pseudonimy i przezwiska;

– imiona zwierząt i nazwy nadawane drzewom;

– nazwy kontynentów i planet oraz ich mieszkańców;

– nazwy miast, dzielnic, wsi;

– nazwy gór, oceanów, mórz, rzek, jezior;

– imiona bogów;

– nazwy niektórych świąt i dni świątecznych;

– wyrazy wchodzące w skład tytułów czasopism (oprócz przyimków i spójników);

– pierwszy wyraz w tytułach: książek, wierszy, artykułów, piosenek, filmów, programów radiowych i telewizyjnych oraz dzieł sztuki;

– nazwy ulic (z wyjątkiem słów: ulica, plac, aleja) np. ulica Warszawska, aleja Słowackiego,  plac Zamkowy.

PAMIĘTAJ!

Jeśli w nazwie wyraz aleja występuje w l. mn., piszemy go wielką literą, np. Aleje Jerozolimskie, Aleje Ujazdowskie.

Jeśli w skład nazwy ulic wchodzi skrót, zapisujemy go małą literą, np. ulica gen. Hallera, ulica św. Franciszka

KIEDY PISZEMY MAŁĄ LITERĄ?

MAŁĄ LITERĄ PISZEMY:

– przymiotniki pochodzące od nazw: kontynentów, państw, regionów, miast, dzielnic, wsi np. europejski, słowacki, mazurskie, Krakowska;

– nazwy mieszkańców miast, dzielnic, wsi np. wrocławianin, bytowianka, wrzeszczanka;

– nazwy obrzędów, zabaw, zwyczajów np. mikołajki, walentynki, oczepiny;

– przymiotniki utworzone od nazw planet, gwiazd, gór, oceanów, mórz, rzek, jezior np. marsjański, bieszczadzki, odrzański, bałtycki.