JĘZYK POLSKI V ORTOGRAFIA PISOWNIA WYRAZÓW MAŁĄ I WIELKĄ LITERĄ

WIELKĄ LITERĄ PISZEMY:

– imiona, nazwiska, przydomki, przezwiska i pseudonimy

– imiona zwierząt i nazwy nadawane drzewom np.: dom Bartek, pies Azor

– tytuły książek, wierszy, artykułów, piosenek

– tytuły filmów, programów radiowych i telewizyjnych

– tytuły dzieł sztuki

Zapamiętaj!

Wyrazy typu: i, w, na, z, które występują wewnątrz tytułów, zapisujemy małą literą.

– nazwy świąt i dni świątecznych

Zapamiętaj!

Nazwy obrzędów, zabaw i zwyczajów np.: andrzejki, walentynki, piszemy małą literą

– nazwy państw, regionów, miast, dzielnic, wsi

– nazwy mieszkańców państw i regionów np. Polska -Polak, Śląsk – Ślązak

– nazwy gwiazd, planet i ich mieszkańców

– nazwy kontynentów i ich mieszkańców

–  nazwy gór, oceanów, mórz, rzek, jezior

MAŁĄ LITERĄ PISZEMY:

– nazwy mieszkańców miast, dzielnic, wsi np.: gdynianin, wrzeszczanka, zalipczanka

– przymiotniki pochodzące od nazw państw, regionów, miast, dzielnic, wsi np.: wzory (jakie?) łowickie, samochód (jaki?) japoński, pomidory (jakie?) siechnickie

– przymiotniki utworzone od nazw kontynentów, gwiazd, planet, gór, oceanów, mórz, rzek, jezior np.: taniec (jaki?) afrykański, szlak (jaki?) beskidzki, śledź (jaki?) bałtycki