JĘZYK POLSKI KLASA VI JAK OPISAĆ PRZEŻYCIA WEWNĘTRZNE?

SŁOWA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZYDATNE W OPISANIU PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH

Rzeczowniki nazywające uczucia i stany: żal, strach, wstyd, nostalgia, beztroska, błogość, satysfakcja, wzruszenie, zachwyt, ulga, obawa, bezsilność, oczarowanie, przygnębienie, euforia

Zestawy wyrazów bliskoznacznych:

rozdrażnienie – wzburzenie, irytacja, gniew, wściekłość, zdenerwowanie, napięcie, zirytowanie, zbulwersowanie

miłość – podziw, fascynacja, uniesienie, urzeczenie, zakochanie, zaangażowanie

Czasowniki informujące o uczuciach: żałować, kochać, znienawidzić, wstydzić się, smucić się, bać się, ubóstwiać, cenić, szanować, cieszyć się

Zwroty opisujące przeżycia: ból był dotkliwy; kamień spadł mi z serca; wzruszenie odebrało mi głos; świat zawirował jej w oczach; z przejęcia zapomniałem, jak się nazywam; wszystkie słowa uleciały mi z głowy; coś ścisnęło mnie za gardło

Sformułowania wskazujące na zewnętrzne przejawy emocji: nogi ugięły się pode mną; płacz targał jego ciałem; uśmiech rozpromienił jej twarz; osłupiałem ze zdziwienia; zjeżyły mi się włosy na głowie; miał kwaśną minę

Porównania pomocne w określeniu doznań: oczy zrobiły się okrągłe jak złotówki; wszystko wokół pojaśniało, jakby nagle słońce wyjrzało zza chmur; trzęsłam się jak galareta

JAK OPISAĆ PRZEŻYCIA WEWNĘTRZNE?

Wstęp. Pierwszy akapit. Należy przedstawić sytuację, która wywołała przeżycia

Rozwinięcie. Drugi akapit. Nazywamy uczucia, które pojawiły się w wyniku wspomnianych okoliczności. Używamy wyrazów bliskoznacznych, aby nie powtarzać tych samych wyrazów

Kolejny akapit. Należy opisać reakcje spowodowane zaistniałą sytuacją. Trzeba zwrócić uwagę na przeżycia wewnętrzne i na zewnętrzne przejawy, czyli zmiany w wyglądzie i zachowaniu np. zmarszczył brwi i zacisnął pięści (ze złości)

Dobrze jest skorzystać z przenośni i z porównań, wtedy wypowiedź będzie ciekawsza i bardziej obrazowa

Zakończenie. Kolejny akapit. Trzeba wyrazić swój stosunek do określonych emocji