JĘZYK POLSKI KLASA V GRAMATYKA PRZYDAWKA

CO TO JEST PRZYDAWKA?

Przydawka to część zdania, która wskazuje cechę lub właściwość kogoś lub czegoś. Najczęściej jest określeniem rzeczownika. Może być wyrażona przymiotnikiem, rzeczownikiem, wyrażeniem przyimkowym lub liczebnym.

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIADA PRZYDAWKA?

Przydawka odpowiada na pytania: jaki?, który?czyj?, ile?, czego?z czego?

PRZYKŁADY:

Tomek dostał (jaki?) czerwony szalik.

Zajęliśmy miejsca w (którym?) pierwszym rzędzie.

Samochód (czyj?) taty przyciągał uwagę przechodniów.

Karolina zebrała (ile?) dziesięć grzybów.

Podaj mi miskę (czego?) płatków kukurydzianych.

Dziecko bawiło się klockami (z czego?) z drewna.