JĘZYK POLSKI V INTERPUNKCJA DWUKROPEK

KIEDY STOSUJEMY DWUKROPEK?

– kiedy chcemy wprowadzić dialog w opowiadaniu, np.: Moja mama powiedziała: „…”

– kiedy chcemy posłużyć się wyliczeniem, np.: Na łące rosły kolorowe kwiaty: maki, niezapominajki, kaczeńce.

– kiedy chcemy zacytować czyjeś słowa. (Dodatkowo ujmujemy je w cudzysłów.) np..: Znany polski poeta Adam Mickiewicz powiedział: „Bo serce nie jest sługa, nie zna, co to pany, I nie da się przemocą okuwać w kajdany”.