JĘZYK NIEMIECKI KLASA VIII CZAS PRZESZŁY PRӒTERITUM

KIEDY UŻYWA SIĘ CZASU PRӒTERITUM?

Tego czasu używa się do wyrażenia przeszłości w narracji, w opowiadaniach i relacjach, które nie mają związku z  aktualnym czasem. W tym czasie czasowników sein i haben używa się częściej w mowie potocznej niż w czasie Perfekt.

CZASOWNIK SEIN W CZASIE PRӒTERITUM

ich

war

 

du

 

warst

 

er/sie/es

 

war

 

wir

 

waren

 

ihr

 

wart

 

sie, Sie

waren

 

 

PAMIĘTAJ!

Czasownik SEIN zmienia w czasie Präteritum temat. Poza 1. i 3. osobą l. poj. przyłącza charakterystyczne końcówki osobowe.