DZIAŁ I ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ 1. CO TO JEST HISTORIA? Historia to nauka zajmująca się badaniem przeszłości. 2. NA CZYM POLEGA PRACA HISTORYKA? Praca historyka polega na badaniu dziejów, odkrywaniu przeszłości. 3. PODZIAŁ NA EPOKI HISTORYCZNE (KOLEJNOŚĆ CHRONOLOGICZNA) – Prehistoria – Starożytność – Średniowiecze – Nowożytność – Współczesność 4. CO TO SĄ ŹRÓDŁA HISTORYCZNE? To wszelkie zachowane ślady działalności człowieka. 5. PODZIAŁ ŹRÓDEŁ HISTORYCZNYCH – PRZYKŁADY ŹRÓDEŁ PISANYCH I NIEPISANYCH Źródła pisane: księgi, dokumenty, gazety, listy, pamiętniki Źródła niepisane: monety, naczynia, budowle, rzeźby, uzbrojenie 6. CO TO JEST ZABYTEK? Przedmiot wytworzony przez człowieka w przeszłości, posiadające wartość artystyczną, historyczną lub naukową. 7. CO TO JEST MUZEUM? Miejsce, gdzie można zobaczyć stare przedmioty za szybą, ale są też takie muzea, gdzie można dotykać eksponaty. Po muzeum oprowadza przewodnik, który opowiada historię danych przedmiotów. 8. CO TO JEST ARCHIWUM? Miejsce, gdzie przechowuje się i udostępnia stare dokumenty. 9. CO TO JEST SKANSEN? Skansen to muzeum pod gołym niebem (stare budynki, wiejskie chaty) 10. W JAKI SPOSÓB DAWNIEJ MIERZONO CZAS? Najpierw ludzie obserwowali zjawiska przyrodnicze, następnie wynaleziono kalendarz. Wskazywał on nazwy miesięcy i informował o dniach świątecznych. Kalendarz wynaleziono w starożytnym Egipcie. Następnie konstruowali zegary (słoneczny, wodny, mechaniczny) 11. CO OZNACZA SŁOWO WIEK? Inaczej stulecie, liczy 100 lat. Połowa wieku to 50 lat. 12. CO OZNACZA SŁOWO TYSIĄCLECIE? Tysiąclecie, zwane milenium. Ma 1000 lat. 13. CO OZNACZA SŁOWO WYDARZENIA NASZEJ ERY? Okres po narodzinach Jezusa nazywamy naszą erą. 14. CO OZNACZA SŁOWO WYDARZENIA PRZED NASZĄ ERĄ? Okres przed narodzinami Jezusa nazywamy przed naszą erą. 15. ZAMIANA DATY NA WIEK I OKREŚLENIE, KTÓRA TO POŁOWA. Aby określić, w którym wieku miało miejsce dane wydarzenie, należy zakryć dwie ostatnie cyfry w dacie. Do powstałej liczby dodajemy 1 i otrzymamy wiek. Np.: W którym wieku odbyła się II wojna światowa? 1939 rok – zakrywamy 39, czyli 19 + 1 =20 (XX wiek) W którym wieku odbył się Chrzest Polski? 966 rok – zakrywamy 66, otrzymujemy 9 + 1 = 10 (X wiek) W którym wieku wybuchł wulkan Wezuwiusz, położony na terenie dzisiejszych Włoch? 79 rok – zakrywamy 79, nic nam nie zostaje, czyli 0 + 1 = 1 (I wiek) Wyjątkiem są tzw. okrągłe daty np.: 1300 – zakrywamy 00, zostaje nam 13, czyli mamy XIII wiek 400 – zakrywamy 00, zostaje nam 4, czyli IV wiek Określanie, która to połowa wieku Dwie ostatnie cyfry, które wcześniej zakrywaliśmy, żeby poznać wiek, określają nam, która to połowa wieku. Jeśli mamy datę przed narodzinami Chrystusa (p.n.e.) Od 0 do 50 to II połowa Od 51 do 99 to I połowa Jeśli mamy datę po narodzinach Chrystusa (n.e) Od 0 do 50 to I połowa Od 51 do 99 to II połowa Przykład Rok założenia Akademii Krakowskiej 1364 r. 1364 r. – zakrywamy 13 i mamy 64, czyli II połowę Który to wiek, a która połowa? Zakrywamy 64 zostaje 13, czyli 13+1 to 14 więc XIV wiek Zakrywamy 13 zostaje 64, czyli II połowa (bo jest to wydarzenie z naszej ery) 16. CO TO JEST MAPA? Odwzorowanie w pomniejszeniu obrazu całego świata lub jego fragmentu (kontynent, kraj). 17. CO TO JEST PLAN? Obraz mniejszego obszaru np. miasta nazywamy planem. Na planie zaznaczone są ulice, symbole. 18. CO TO JEST ATLAS HISTORYCZNY? To książka zawierająca mapy o tematyce historycznej. Pokazuje zmiany granic i inne wydarzenia, które zaszły w przeszłości. 19. CO TO JEST LEGENDA? Legenda jest załączona do każdej mapy i planu. Objaśnia, co dany kolor, linia, symbol oznaczają. Stosuje się ją w celu zrozumienia mapy lub planu.